GDPR

Det är viktigt för oss som förening att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.

I vårt register sparar vi dina personuppgifter digitalt i ett medlemsregistersystem som heter IdrottOnline. Dina uppgifter används dels för att kommunicera med dig, ansökan om LOK stöd från Riksidrottsförbundet och till statisk över föreningens medlemsutveckling.

Dina uppgifter hanteras inte av någon annan än ovan nämnda och inga uppgifter säljs vidare till tredje part. Vänligen kontakta oss och du har några frågor kring vår hanterings av personuppgifter eller specifika uppgifter vi har lagrat om dig. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är vår ordförande.

Syftet med att spara nedanstående uppgifter är för att kunna fullfölja vårt åtagande som förening gentemot dig som medlem eller målsman till medlem. Vi använder även dina personuppgifter för att skicka ut kallelser, information och utskick som är relevant för dig som medlem eller målsman. 

Följande information samlar vi in:

- Namn
- Personnummer
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer

Du som medlem har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och möjlighet att rätta eventuella felaktigheter. Vid avslutat medlemskap behöver du säga till om du vill att de uppgifter som finns om dig ska raderas - så länge som vi inte måste spara dem enligt någon annan överstyrande lag. Som medlem har du också rätt att lämna in klagomål på föreningens hantering av personuppgifter till Datainspektionen.