Telefon                    

Ordförande Tommy Löfstrand

070-362 29 69          


Postadress & E-post

Kägelklubben Bataljon
Lugna gatan 16, 721 36 Västerås

info@9pin.se   


Kontaktformulär