VÅRA KOMMITTÉER

Tävlings- och seriekommittén
Deltagare: Juha Sahlman (ansvarig), Tommy Löfstrand och Thomas Park Karlsson.
Ansvar: Laguttagning SM, seriefrågor, samordning, tävlingsprogram.


Seniorkommittén
Deltagare: Yngve Hansson (ansvarig) och Torbjörn Pernebro.
Ansvar: Senioraktiviteter. 


Hallkommittén
Deltagare: Thomas Rooth (ansvarig), Yngve Hansson, Patrik Lill-smeds och Maria Jönsson.
Ansvar: Skötsel och underhållsfrågor.


TILLSAMMANS kommittén
Deltagare: Minna Barkenskiöld (ansvarig), Lars Bleckert, Jenny Smevold, Maria Jönsson, Benny Myrén och Mia Thorstensson.
Ansvar: Träningsupplägg och genomförande, dialog med parasportsförbund och organisationer.


Trivselkommittén
Deltagare: Patrik Rasin (ansvarig), Rikard Sahlman, Johan Eklund och Mikaela Eriksson
Ansvar: Trivselaktiviteter under året.


Framtidskommittén
Deltagare: Peter Barkenskiöld (ansvarig) och Yngve Hansson
Ansvar: Framtidsfrågor, föreningsutveckling, deltagande i SvKF och dialog med SvBF.